Supersuging

suging av stein / pukk / stubbloftsleire og de fleste and tørre og våte masser