Tømming av sandfang / oljeutskillere

Vi utfører tømming av alle typer sandfang, samt kontroll av spyling / kontroll av utløp. Vi tømmer også oljeutskillere og leverer til godkjent deponering