Fasadevask

Vi utfører vask av de fleste overflater med våre egnede høyttrykkspumper. Alt fra rengjøring av STO fasader / trefasader til rust / malingsfjerning på spunt