Rens av nyanlegg

Hydroclean utfører gjennomspyling og kamerakontroll av nyanlegg, både for privat og bedrift før det tas i bruk. Dette for å unngå senere driftsproblemer ved at fremmedelementer har kommet inn i rørene under legging.
tining av frosne rør

DSCN0028
DSCN0018
DSCN0034